Sú hazardné hry hriechom? Obvykle nie.KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI:
(Schválil pápež Ján Pavol II.)

hazardné hry nie sú hriechom "2413 Hazardné hry (hra v karty a i.) alebo stávky nie sú samy osebe v rozpore so spravodlivosťou. Stávajú sa morálne neprípustnými, keď zbavujú človeka toho, čo mu je potrebné na uspokojenie jeho potrieb a potrieb iných. Hráčska vášeň je vystavená nebezpečenstvu, že sa stane ťažkým otroctvom. Nečestne sa staviť alebo podvádzať pri hre je morálne závažnou vecou (materia gravis), ibaže by spôsobená škoda bola taká malá, že ten, kto ju utrpel, by ju rozumne nemohol pokladať za značnú."KATECHIZMUS YOUCAT:
(Schválil pápež Benedikt XVI.)

"434 Môže kresťan uzatvárať stávky alebo zúčastniť sa na hazardných hrách?
Stávky a hazardné hry sú nemorálne a nebezpečné vtedy, keď nimi hráč ohrozuje svoju hmotnú existenciu. Ešte horšie sú v prípade, keď nimi ohrozuje životné potreby druhých ľudí, najmä tých, ktorí sú mu zverení.
Z morálneho hľadiska je nanajvýš pochybné, ak niekto vsadí do hazardných hier vysoké finančné čiastky, zatiaľ čo jeho blízkym chýbajú najnutnejšie životné potreby.
"
Hazardné hry nie sú hriechom
Mníška u rulety je vzácnosť, avšak z dejín hazardu vieme, že medzi milovníkmi hazardných hier už od dávna boli aj duchovné osoby; dokonca aj vysoko postavení cirkevní hodnostári, ako napríklad biskup Schrattenbach, alebo vášnivý hráč s talianskym pôvodom žijúci vo Francúzsku - kardinál Mazarin, ktorý bol vo svojej dobe i pomerne slávny.
kardinál Mazarin
Kardinál Mazarin mal rád hazardné hry
Prvá veta textu z KATECHIZMU KATOLÍCKEJ CIRKVI schváleného pápežom Jánom Pavlom II. hovorí, že hazardné hry samo o sebe nie sú v rozpore s kresťanskou spravodlivosťou, teda nie sú hriechom. Ale môžu sa stať morálne neprípustnými, ak hráč riskuje v hre aj tie peniaze, ktoré potrebuje na zabezpečenie základnej existencie seba alebo svojich blízkych (svojej rodiny). Čo znamená, že hráč by nemal hrať o peniaze, ktoré potrebuje on alebo jeho rodina napr. na jedlo. Ak napr. hrozí, že keď prehrá, nebude mať už asi ani na jedlo, hrať by rozhodne nemal. A pochopiteľne, okrem jedla existujú ešte u väčšiny ľudí aj iné nutné životné náklady (napr. zaplatenie nájomného za byt a pod.).

Ďalej sa uvádza, že je tu ešte určitá možnosť, že človek prepadne do otroctva hráčskej vášne. Áno, hazardné hry sa často prirovnávajú k alkoholu. Väčšina ľudí zvláda pitie alkoholu bez väčších problémov, ale je niekoľko slabších jedincov, čo do toho tak hlboko prepadnú, že sa z nich stanú závislí alkoholici. Podobné je to s hraním, človek musí používať aj rozum a ako sa nenechá zotročiť alkoholom, rovnako sa nenechá ani hrou. Ako alkohol, tak i hru si bude užívať len v rozumnej miere (je potrebné mať svoje limity, vedieť kedy prestať).

A v závere sa ešte spomína nečestné hranie a podvádzanie pri hre ako závažný morálny prečin, ale s výnimkou prípadov, ak by to pre toho, čo utrpel takto stratu, bola len zanedbateľná čiastka (vtedy by to ešte závažný morálny prečin nebol). Ako vhodný príklad toho sa dá použiť prípad, keď hráč nejakou nečestnou fintou podvedie bohaté kasíno, pre ktoré je tá suma, ktorú hráč takto získal, len drobná zanedbateľná čiastka.

Ďalší uvedený katechizmus - YOUCAT schválený pápežom Benediktom XVI., v podstate opakuje predošlý katechizmus, pričom zdôrazňuje tú časť, aby sa hraním neohrozili základné životné potreby hráča a jeho blízkych.


HOME
MALÝ KLUB PROFESIONÁLNYCH HAZARDNÝCH HRÁČOV